Indicatie banen­afspraak

Home | Werkgevers | Indicatie banen­afspraak

De afkorting Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Als iemand op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, dan heeft hij of zij recht op een uitkering. Dit noemen we een Wajong-uitkering.

Deze uitkering krijgen ze, omdat ze door hun ziekte of handicap vaak minder kunnen verdienen dan iemand van dezelfde leeftijd en opleiding. De Wajong doelgroep is heel divers. Sinds 2015 krijgen mensen die jonggehandicapt raken en (gedeeltelijk) kunnen werken, geen Wajong-uitkering meer, maar een indicatie banenafspraak. Alle mensen die nu nog wel een Wajong-uitkering hebben en (gedeeltelijk) kunnen werken hebben ook een indicatie banenafspraak.

Wat is een indicatie banenafspraak?

Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 is de Wajong gesloten voor mensen met een beperking die nog wel (gedeeltelijk) kunnen werken. Zij krijgen dan ook geen Wajong-uitkering meer, maar een bijstandsuitkering. Daarnaast krijgen ze een indicatie banenafspraak.

Er zijn tussen de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Deze afspraak heet de banenafspraak. Als iemand een indicatie banenafspraak heeft, wordt diegene opgenomen in het doelgroepenregister. Werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen met een indicatie banenafspraak in dienst te nemen door dit bijvoorbeeld financieel aantrekkelijk te maken.

Bekijk nu onze vacatures!

Heb je een Wajong-uitkering of indicatie banenafspraak en ben je op zoek naar je droombaan? Meld je hier aan als werkzoekende of solliciteer direct op een van onze vacatures!

Elke werknemer met een Wajong-uitkering, of indicatie banenafspraak heeft zijn eigen beperkingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Lichamelijke beperkingen

zoals epilepsie, blindheid, een spierziekte of een hartaandoening

Psychische beperkingen

waarbij er bijvoorbeeld sprake is van AD(H)D, autisme, borderline of schizofrenie

 

Verstandelijke beperkingen

Hierbij heeft een persoon grote moeite met leren en heeft hij of zij baat bij veel en duidelijke uitleg

Jonggehandicapten met een arbeidsbeperking worden gestimuleerd en geholpen om werk te zoeken en/of te behouden. Deze hulp is nodig, omdat hun beperking er soms voor zorgt dat het zoeken naar een baan moeilijk is.