De Wajong Talenten-website maakt gebruik van cookies. 

Bel ons algemeen 038 453 8600   |    info@wajongtalenten.nl
Voor vacatures en sollicitaties 06-36123674 of 050-5536542  | vacatures@wajongtalenten.nl

WAJONG

Jonggehandicapten met een arbeidsbeperking worden gestimuleerd en geholpen om werk te zoeken en/of te behouden. Deze hulp is nodig, omdat hun beperking er soms voor zorgt dat het zoeken naar een baan moeilijk is.

De afkorting Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Als iemand op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, dan heeft hij of zij recht op een uitkering. Dit noemen we een Wajong-uitkering. Deze uitkering krijgen ze, omdat ze door hun ziekte of handicap vaak minder kunnen verdienen dan iemand van dezelfde leeftijd en opleiding.

De Wajong doelgroep is divers. Zo kan het om iemand gaan van 18 jaar met het syndroom van down, maar ook iemand van 64 die blind is. Het gaat dus om mensen van alle leeftijden.

Groenvoorziening - Wajong Talenten

Elke Wajonger heeft zijn eigen beperkingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

LICHAMELIJKE BEPERKINGEN

zoals epilepsie, blindheid, een spierziekte of een hartaandoening

PSYCHISCHE BEPERKINGEN

waarbij er bijvoorbeeld sprake is van AD(H)D, autisme, borderline of schizofrenie.

VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

Hierbij heeft een persoon grote moeite met leren en heeft hij of zij baat bij veel en duidelijke uitleg.

Jonggehandicapten met een arbeidsbeperking worden gestimuleerd en geholpen om werk te zoeken en/of te behouden. Deze hulp is nodig, omdat hun beperking er soms voor zorgt dat het zoeken naar een baan moeilijk is.

Zoeken