De Wajong Talenten-website maakt gebruik van cookies. 

Bel ons algemeen 038 453 8600   |    info@wajongtalenten.nl
Voor vacatures en sollicitaties 06-36123674 of 050-5536542  | vacatures@wajongtalenten.nl

JOBCOACHING

Wajong talenten heeft meer dan 30 jobcoaches in Nederland. Hieronder een korte uitleg over Jobcoaching. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van werknemers met een arbeidshandicap bij hun huidige en of toekomstige werkgever. Het doel van jobcoaching is het versterken van uw functioneren zodat de kans op het behouden van de baan zo groot mogelijk is. Het kan hier gaan om een lichamelijke of verstandelijke beperking of een arbeidshandicap ten gevolge van psychische problemen.

 

VOORWAARDEN VOOR JOBCOACHING

 Voorwaarden: er moet een dienstverband zijn (of een proefplaatsing) van minimaal 12 uur per week. Persoonlijke ondersteuning wordt alleen uitgevoerd door een door het UWV erkende jobcoach-organisatie. Wajong Talenten B.V. is sinds 2008 een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie.

Er wordt intensieve en persoonlijke begeleiding geboden, gericht op omschreven doelen. Samen met de werknemer en in overleg met de werkgever wordt een begeleidingsbehoefte vastgesteld. Dit resulteert in een individueel coachingsprogramma.

Wajong Talenten B.V. is sinds 2008 een door het
UWV erkende Jobcoachorganisatie.

Jobcoaching - Wajong Talenten

Zoeken