Privacy reglement

Privacy reglement

Contactgegevens:Wajong Talenten B.V.

Adres: Tasveld 10-6, 8271 RW IJsselmuiden
Telefoonnummer: 038-4538600
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Registratie Kamer van Koophandel Lelystad: d.d. 18-9-2013, onder nummer 58786996
Registratie CBP m1471446

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Wajong Talenten, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer A.J.J. Schellekens, dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

Wajong Talenten behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Wajong Talenten draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

Wajong Talenten is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen door de AVG respectievelijk. de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) wordt bepaald. Om dit te waarborgen is er binnen Wajong Talenten een functionaris gegevensverwerking. Deze rol wordt vervuld door Linda Vis. 

Volgens de AVG heeft elke cliënt het recht om ten aller tijden zijn gegevens bij Wajong Talenten in te zien, te laten verwijderen en tot slot door te sturen naar derden. Voor zover dat technisch mogelijk is.

Wajong Talenten zal bij beëindiging van de met UWV gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant verwijdert. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht zullen tien jaar bewaard blijven.

Wajong Talenten zal tijdens de intake de klant op de hoogte stellen dat Wajong Talenten beschikt over een privacyreglement en op welke wijze de klant kennis kan nemen van de inhoud daarvan. De informatie van zowel Privacy als het klachtenreglement zal ook digitaal worden toegestuurd.

Wajong Talenten houdt zich aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit met inachtneming van wat is bepaald in de AVG blijft gelden. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De handleiding legt uit wat de AVG betekent voor partijen die persoonsgegevens verwerken. En aan welke regels de gegevensverwerking moet voldoen en welke rechten betrokkenen hebben. Klik hier voor downloaden handleiding AVG (bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld. Opgemaakt te IJsselmuiden 25-05-2018

Social Media en contact

Tasveld 10-6
8271 RW IJsselmuiden
038-4538600
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2023 | Wajong Talenten | Alle rechten voorbehouden.